New user? Register a new job here

Existing user login here
 • 1New User
 • 2Upload photos
 • 3Lokasjon
 • 4Waste Type
Oppdrag krever minimum 3 bilder for å bli godkjent! *

Add pictures

Photograph all waste and items to be collected. Multiple photos from different angels may gain attention from more bidders and get more bids. Maximum filesize for each image is 10 MB. *

Assignment description

 • Skriv inn adressen til hvor avfallet skal hentes

  Meter

  Usortert restavfall er alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter. Dette er den mest vanlige avfallsfraksjonen, velg allikevel flere av avfallsortene her dersom du vet at du har det.

  Diverse møbler og skrot. Det meste laget av tre, plast, metall og tekstiler. Ikke Elektrisk avfall, annet problemavfall eller spesialavfall.

  Rivningsmasser som er klassifisert som rene eller lett forurenset. Gjelder ikke masser som inneholder spesialavfall som oljer, PCB, asbest, eller andre kjemiske forbindelser.

  Behandlet og ubehandlet trevirke, sponplater, trefiberplater, møbler i tre eller spon. Paller og limtreprodukter, materialer kan inneholde spiker, hengsler og mindre glass og metallgjenstander.

  Trykkimpregnerte materialer. Typisk for nyere kledningsbord, terrassebord og utemøbler, (Grønn og brun type trykkimpregnering).

  Alle gipsprodukter samt gips med pålimte fliser og fliselim.

  Alt av elektriske artikler også batteridrevne apparater, samt elektrisk tilbehør som lyspærer, lysstoffrør, batterier ledninger og kabler.

  Med og uten felg.

  Steinull, glassvatt, Glava, Isopor og Styroformprodukter.

  Asbestprodukter, opptrer ofte som et grå fiberlignende materiale som ofte ble brukt som eldre luftekanaler, takplater, blomsterkasser, bremseklosser, Linoleum, innblandet i betong, i veggplater med mer. Asbestprodukter kan hentes dersom det på forhånd er pakket inn i plast og sikret med tape. Husk å merke forpakningen med asbest. Asbest er kreftfremkallende og må håndteres forsvarlig, gi beskjed til sjåføren dersom du har asbest som skal kastes.

  Diverse produkter mindre mengder som kan håndteres og fraktes forsvarlig uten fare for søl og lekkasjer.

  Motorer og diverse maskiner som inneholder oljer og drivstoff samt rester i tanker. Vennligst tapp av det du kan på forhånd i kanner, kannene kan hentes av de fleste sjåfører og leveres inn på godkjent mottak.

  Noe gammel linoleum inneholder asbest og må håndteres forsvarlig. Alle asbestprodukter skal pakkes inn i plast.

  Alle spraybokser og trykksatte beholdere, enten de er med eller uten rester og trykk.

  Alle typer batterier, også større batterier som bil og båt batterier.

  Isolerglass er doble ruter produsert i perioden 1962 til 1972 som inneholder PCB. Ruter fra 1973 til og med 1991 inneholder Eftalater/klorparafin i lim, pakning og rammer. Produksjonsdato finner du stemplet mellom glasset i profilen.

  Noe eldre taksingel og tjærepapp inneholdt PCB. Eldre type kan gi noe høyere kostnad å få hentet.

  Hentes som El-avfall, viktig at det ikke knuses.

  Vennligst gi beskjed til sjåfør om du har farlig avfall.

  Fliser med fliselim inneholder miljøgifter. Gips med pålimte fliser betraktes i samme kategori som dette.

  Jord og røtter fra hager, trær, busker og planter.

  New task created

  Your task is now to approval and will then be available for our drivers.
  Offers will be avalible under my task.

  Go to dashboard here